PILNA informacja dla uczestników warsztatów teatralnych 2016 (AKTUALIZACJA)

Informujemy, że generalna próba teatralna odbędzie się 17.12.2016 r. (tj. sobota) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach – Osiedlu ul. Mickiewicza 7.

Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”