Etyka pracy Wolontariusza

 

Ważne jest, by decydując się na działalność w charakterze wolontariatu przestrzegać pewnych zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach.
To po prostu nieformalny zbiór norm i zasad postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

>> Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;

>> Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;

>> W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy;

>> Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane;

>> Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania;

>> Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób;

>> Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;

>> Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem;

>> Będę działać w zespole;

>> Będę osobą na której można polegać;

>> Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje;

>> Będę chętnie się uczyć. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy;

>> Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach;

>> Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Źródło: www.wolontariat.org.pl