You are currently viewing Dziękujemy

Dziękujemy

Drodzy Przyjaciele,

Pragniemy wyrazić swoją ogromną wdzięczność dla wszystkich Darczyńców naszego Stowarzyszenia oraz podsumować naszą działalność w ubiegłym roku.

 Dzięki wsparciu naszych Darczyńców Stowarzyszenie w roku 2009 – 2010 brało udział w następujących projektach:

* prowadziło razem z gabinetem rehabilitacji i fizjoterapii Pani Anny Zatońskiej zajęcia rehabilitacji leczniczej dla podopiecznych,

* kontynuowało projekt aktywizacji i integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez integracyjnych i
wycieczek turystycznych, w sumie w roku 2009 odbyto sześć wyjazdów:

a) spotkanie rekreacyjno – turystyczne nad zalewem w Poraju
b) wycieczka do Aquaparku w Tarnowskich Górach
c) wyjazd do Sanktuarium w Licheniu
d) wycieczka do Parku Rekreacji i Rozrywki w Chorzowie
e) udział w dwudniowych rekolekcjach na Jasnej Górze pod hasłem „Zawierzyć Miłości”,
f) udział w imprezie „Olimpiada Razem 2009”-Hala Polonia
g) wycieczka do Zaczarowanego Lasu -Piaski koło Janowa-kulig

*współuczestniczyło w akcji charytatywnej „Zajączek” organizowanej przez przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu gminy,

* przystąpiło jako beneficjent do projektu „Nasza Dolina Warty” , realizowanego przez TKKF Pegaz w ramach którego podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach integracyjnych z elementami hipoterapii,

*przystąpiło do konkursu organizowanego przez Fundację Cemex
„Budujmy Przyszłość”, w wyniku czego otrzymano granty na realizację
dwu zadań – ” Dofinansowanie dojazdu osób niepełnosprawnych” oraz projekt „Zatrudnienie fundraisera”,

*zorganizowano akcję charytatywną, polegającą na zbiórce środków pieniężnych oraz darów przeznaczonych jako paczki świąteczne dla podopiecznych Stowarzyszenia, zostały one rozdane w trakcie imprezy mikołajkowej w dniu 18 grudnia 2009,

* w 2009 roku Stowarzyszenie rozpoczęło starania o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, zakończone powodzeniem w dniu 14 stycznia 2010,

* we współpracy z samorządem gminy Rędziny nasza organizacja pozyskała na podstawie umowy użyczenia od Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach-Osiedlu pomieszczenie na prowadzenie biura Stowarzyszenia, przekazanie odbyło się w styczniu 2010 roku,

* zorganizowano w dniu 6 lutego 2010 roku aukcję charytatywną połączoną z koncertem Pana Andrzeja Rybińskiego, licytowane były prace dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia – uzyskano łącznie ponad cztery tysiące złotych,

* członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach podnoszących sprawność zarządzania organizacjami pozarządowymi

– „Zarządzanie organizacją pozarządową” – organizowane przez Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie w dniach 18-19 marca 2009 roku,
– „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO” – organizowane przez Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie w dniach 13-14 października 2009 roku,
– „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Małe Projekty” – organizowane przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w dniu 20 listopada 2009 roku,
– „Podstawy Fundraisingu” – organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu w dniach 24 -27 listopada 2009 roku w Krakowie,
Ponadto Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” wzięło udział w dwu konkursach projektowych:
– Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Małe Projekty oraz
– konkurs PO FIO w Priorytecie 3 „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne” obszar wsparcie 8 „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Stowarzyszenie ponadto prowadziło intensywne działania zmierzające do promocji wolontariatu oraz filantropii na terenie objętym swoim działaniem. Współpracowano także w celu pozyskania środków na działalność z Urzędem Gminy Rędziny oraz
z licznymi firmami i osobami prywatnymi z terenu naszej gminy.

Wszystkie przeprowadzone przez nas akcje były możliwe dzięki wsparciu jakiego doświadczyliśmy od naszych Darczyńców. Za tę pamięć i jakże konkretną pomoc najserdeczniej dziękujemy.

Jesteśmy dumni, że wspólnie w ubiegłym roku zrobiliśmy dużo dobrego.