You are currently viewing 3 grudnia naszym świętem

3 grudnia naszym świętem

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang.International Day of Persons with Disabilities)
święto obchodzone corocznie 3 grudnia
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r.