You are currently viewing 15 – lecie Stowarzyszenia „Dar Serca”

15 – lecie Stowarzyszenia „Dar Serca”

W wieczorem 24 listopada 2022 r. w budynku ZSP im. Jana Pawła II w Rudnikach zebrali się przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej, podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” i ich opiekunowie, oraz zaproszeni goście, aby wspólnie świętować obchody 15-lecia naszej organizacji.

Spotkanie rozpoczęła Pani Joanna Kmiecik pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia od początków jego istnienia. Powitała wszystkich przybyłych. Przypomniała także kilka faktów z pierwszych lat funkcjonowania Stowarzyszenia. Dla niektórych uczestników spotkania było to okazją do wspomnień, dla części z nich ciekawostką, gdyż członkowie Stowarzyszenia dołączali w różnych latach jego istnienia.

Ten szczególny dzień był okazją, aby powrócić myślami do tamtych lat i przypomnieć sobie kluczowe projekty oraz momenty w historii Stowarzyszenia, które wpłynęły na zakres jego działalności takie jak uzyskanie statusu OPP. 

    Następnie Pani Joanna Kmiecik przyjęła w imieniu Stowarzyszenia listy gratulacyjne,, pamiątkowe dyplomy, okolicznościowe bukiety kwiatów otrzymane z okazji jubileuszu Stowarzyszenia „Dar Serca” od przedstawicieli organizacji w różny sposób współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Pani Joanna Kmiecik podziękowała im w imieniu wszystkich członków. Podkreślając, że bez zaangażowania wielu osób prowadzenie naszej działalności przez tak wiele lat byłoby niemożliwe. Wyraziła nadzieję, że działalność Stowarzyszenia będzie nadal kontynuowana.

Gorące podziękowania skierowała szczególnie do:

– Samorządu Gminy Rędziny: Wójta Gminy Rędziny, Rady Gminy Rędziny oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe poprzez zlecanie zadań publicznych z zakresu turystyki, sportu i wsparcia osób wykluczonych;

– Darczyńców (firm i osób prywatnych) ze szczególnym uwzględnieniem Dyrekcji firm: CEMEX Polska, Remur, Zakładów Chemicznych „Rudniki S.A.” oraz Państwa Krystyny i Mirosława Zasępów za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne;

– Dyrekcji lokalnych Zespołów Szkół Podstawowych, Gminnego Ośrodka Kultury za udostępnianie pomieszczeń dla potrzeb Stowarzyszenia na czas prowadzenia treningów Bocci, a także imprez okolicznościowych, wsparcie organizacyjne pracowników oraz wolontariatu szkolnego;

– Przedstawicielom Wolontariatu Pracowniczego CEMEX oraz Koordynatorom szkolnego wolontariatuz za zaangażowanie, wsparcie organizacyjne, zrealizowane wspólnie projekty, integrację i serce okazywane naszym podopiecznym podczas wspólnych imprez i spotkań;

– Panu Bogdanowi Wąchale za okazane serce, wyrozumiałość i cenne wskazówki istotne podczas gry aktorskiej, jak również w codziennym życiu. 

    Pani Joanna Kmiecik wręczyła także pamiątkowe statuetki dla wolontariuszy: Otrzymały je Panie: Dorota Dymicka, Bożena Cieślik. Trzecia statuetka dla szkolnego koła wolontariatu przekazana została na ręce Pani Magdaleny Stoszek – Wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz Pani Magdaleny Kolewińskiej-Kołdon i Pani Dagmary Mazurek – Koordynatorów szkolnego koła wolontariatu.

W międzyczasie wszyscy obecni mogli wspominać dawne wydarzenia przeglądając serię zdjęć przygotowanych w formie prezentacji. Wszystkim sprawiło to wiele radości zwłaszcza podopiecznym, którzy zostali objęci opieką Stowarzyszenia jako dzieci a obecnie wkroczyli już w dorosłość. Wkrótce potem wszyscy delektowaliśmy się jubileuszowym tortem oraz ciastami przygotowanymi przez opiekunów i wolontariuszy ZSP w Rudnikach. 

Zabawy sportowe

Posileni słodkim poczęstunkiem udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie szkolni wolontariusze współpracując z Panią Dorotą Dymicką zaprosili wszystkich chętnych najpierw do zabaw z wykorzystaniem chusty Klanzy. Po tej rozgrzewce zaprezentowaliśmy przedmioty zakupione w ramach projektów i wykorzystywane podczas treningów Bocci. Zaproszeni goście oraz podopieczni Stowarzyszenia, którzy nie uczestniczą w cotygodniowych treningach mogli się przekonać, ile precyzji wymaga prosta z pozoru gra. 

Zaimprowizowany został dla nich mecz składający się z krótszej niż normalnie serii rzutów, podczas którego zmieniał się skład osobowy tak, aby każdy chętny mógł wziąć w nim udział bez długiego oczekiwania na swoją kolei. 

Po krótkiej zabawie Pani Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” wręczyła podopiecznym pamiątkowe medale i drobne upominki oraz słodkości z okazji zbliżających się mikołajek, wolontariusze otrzymali przydatne gadżety związane z jubileuszem naszej organizacji. 

Nawet najlepsza zabawa kiedyś się kończy, więc także ten szczególny wieczór podsumowujący 15- lecie Stowarzyszenia „Dar Serca” dobiegł końca. Wszyscy opuszczaliśmy budynek szkoły w doskonałych humorach.