• 1
  • 3
  • 2

Spektakl pt. „Pożarcie królewny Bluetki” w ramach warsztatów teatralnych

Podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wspierani przez swoich opiekunów przygotowują się do premiery spektaklu pt. „Pożarcie królewny Bluetki”. Przedstawienie teatralne jest jednym
z elementów realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy Rędziny pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” – w obrębie tego zadania realizujemy projekt pn. „Organizacja cyklu zajęć
i warsztatów rozwijających dla osób niepełnosprawnych.
Reżyserem tego przedsięwzięcia artystycznego jest aktor Pan Bogdan Wąchała. Premiera sztuki teatralnej planowana jest w grudniu 2016 r.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za 1% podatku za 2015 r.

Dobro raz okazane, zawsze do Ciebie powróci”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Sympatykom i wszystkim osobom, które przekazały naszej organizacji 1% swojego podatku dochodowego za 2015 r.

Zachęcamy osoby, które już przekazywały nam 1% podatku oraz osoby, które jeszcze tego nie uczyniły do wyboru Stowarzyszenia „Dar Serca” podczas wypełniania formularzy PIT za 2016 r.

 

Nasz nr KRS 0000293444

Zapewniamy, że wszystkie pozyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi na rzecz wspierania rehabilitacji, integracji społecznej, a także organizacji różnych form aktywności kulturalnej, sportowej, edukacji ekologicznej oraz turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za otwartość na potrzeby innych ludzi i wspaniałomyślność. Dzięki Państwa pomocy dotychczas uczyniliśmy wiele dobrego, a w przyszłości chcemy zrobić jeszcze więcej!

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”

Stowarzyszenie "Dar Serca" zostało członkiem "Polskiej Federacji Bocci"

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Zarządowi Związku Stowarzyszeń "Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych" za przyjęcie naszego Stowarzyszenia w poczet członków tej organizacji. Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w różnych wydarzeniach związanych z popularyzacją i rozwojem Bocci w Polsce.


Zarząd Stowarzyszenia "Dar Serca"

Poniżej zamieszczamy dokument potwierdzający przyjęcie Stowarzyszenia Dar Serca do Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Relacja z wycieczki do Muzeum Zabawek, Geoparku i Zamku w Chęcinach

W sobotę 24 września 2016 r. po smacznym śniadaniu przygotowanym przez opiekunów naszych podopiecznych i spakowaniu reszty bagaży do autokaru wyruszyliśmy w drogę.

Czytaj więcej...