Informujemy, że Stowarzyszenie "Dar Serca" przystąpiło do Polskiego Związku Bocci. 
Poniżej zamieszczamy fragment dokumentu potwierdzającego przyjęcie naszej organizacji w poczet członków.
Pozostała część strony dokumentu zawierała informacje istotne tylko dla Zarządu (korespondencja wewnętrzna), dlatego nie została opublikowana.


Zarząd Stowarzyszenia "Dar Serca"